ՊՎՔ տանիքի թերթ արտադրողներ - Չինաստան ՊՎՔ տանիքի սավանի մատակարար և գործարան